Penetrasyon Testi


Sızma,Penetrasyon yada Pentest olarak bilinir ve bu testlerde siber suçluların gerçek dünyada kullandığı yöntemler kullanılarak bir kurumun bilişim altyapısına sızılmaya ve ele geçirilmeye çalışılarak açıkların nereden gerçekleşebileceğiyle ilgili testler yapar. Sızma, Penetrasyon yada Pentest adı verilen bu testlerde lisanslı veya açık-kaynak kodlu araçlar ile otomatize tarama araçlarının dışında kurumların sistemlerine göre manuel testler de uygulayıp oluşabilecek tüm saldırılara karşı, bütün zafiyetler tespit edilip açıklar giderilmeye, onarılmaya çalışılır.

Sızma / Penetrasyon testlerinin amaçları;

- Kurumun güvenlik politikalarının ve kontrollerinin verimliliğini test etmek ve denetlemek
- Olabilecek saldırılara karşı açıklık ve zafiyet taramasını içten ve dıştan ayrıntılarıyla derinlemesine uygulamak
- Standartlara uyumluluk için veri toplayan denetleme ekiplerine kullanılabilir data sağlamak
- Kurumun güvenlik kapasitesi hakkında kapsamlı ve ayrıntılı analiz sunarak güvenlik denetlemelerinin maliyetini düşürmek
- Bilinen zafiyetlere uygun yamaların uygulanmasını sistematik bir hale getirmek
- Kurumun ağ ve sistemlerinde mevcut olan risk ve tehditleri ortaya çıkarmak
- Güvenlik duvarı, yönlendirici ve web sunucuları gibi ağ güvenlik cihazlarının verimliliğini değerlendirmek
- Gelecek saldırı, sızma ve istismar girişimlerini önlemek için alınabilecek aksiyonları belirleyen kapsamlı bir plan sunmak
- Mevcut yazılım-donanım veya ağ altyapısının bir değişiklik veya sürüm yükseltmeye ihtiyacı olup olmadığını belirlemek

Kurumun penetrasyon testinden önce ağın karşılaşabileceği belli başlı tehditleri ortaya çıkarmayı sağlayacak bir risk değerlendirmesi yapması önem taşımaktadır.